Menu

0832 – 经历 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《经》的笔顺动画写字动画演示

《经》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《历》的笔顺动画写字动画演示

《历》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他经历相当坎坷
 • Phồn – 他經歷相當坎坷
 • Pinyin – Tā jīnglì xiāngdāng kǎnkě
 • Bồi – Tha chinh lì xeng tang khan khửa
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã có một chuyến đi thực sự khó khăn.
 • Dịch tiếng Anh – He’s had a really rough ride.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他正经历着困难时期
 • Phồn – 他正經歷著困難時期
 • Pinyin – Tā zhèng jīnglìzhe kùnnán shíqí
 • Bồi – Tha châng chinh lì chơ khù nán sứ chí
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đang trải qua thời kỳ khó khăn.
 • Dịch tiếng Anh – he’s going through a difficult time


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  77  =  87