Menu

0431 – 经理 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 经理的秘书
 • Phồn – 經理的秘書
 • Pinyin – Jīnglǐ de mìshū
 • Bồi – Chinh lỉ tợ mi su
 • Dịch tiếng Việt – thư ký của người quản lý
 • Dịch tiếng Anh – the manager’s secretary

Ví dụ 2:

 • Giản – 任命某人为经理
 • Phồn – 任命某人為經理
 • Pinyin – Rènmìng mǒu rénwéi jīnglǐ
 • Bồi – rân minh mẩu rấn uấy chinh lỉ
 • Dịch tiếng Việt – bổ nhiệm ai đó làm quản lý
 • Dịch tiếng Anh – to appoint somebody manager


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

1  +  9  =