Menu

0424 – 结束 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《结》的笔顺动画写字动画演示

《结》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《束》的笔顺动画写字动画演示

《束》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 工作结束后
 • Phồn – 工作結束後
 • Pinyin – Gōngzuò jiéshù hòu
 • Bồi – Cung chua chía su hâu
 • Dịch tiếng Việt – sau giờ làm
 • Dịch tiếng Anh – after hours

Ví dụ 2:

 • Giản – 像是还没结束
 • Phồn – 像是還沒結束
 • Pinyin – Xiàng shì hái méi jiéshù
 • Bồi – Xeng sư hái mấy chía su
 • Dịch tiếng Việt –  có vẻ như là chưa hoàn thành
 • Dịch tiếng Anh – it’s not quite finished


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

  +  74  =  80