Menu

0458 – 绿 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《绿》的笔顺动画写字动画演示

《绿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 交通灯变绿了
 • Phồn – 交通燈變綠了
 • Pinyin – Jiāotōng dēng biàn lǜle
 • Bồi – Cheo thung tang ben luy lợ
 • Dịch tiếng Việt – Đèn giao thông chuyển sang màu xanh
 • Dịch tiếng Anh – The lights changed to green.

Ví dụ 2:

 • Giản – 望着绿葱葱的草地,我心旷神怡
 • Phồn – 望著綠蔥蔥的草地,我心曠神怡
 • Pinyin – Wàng zhe lǜcōngcōng de cǎodì,wǒ xīnkuàngshényí
 • Bồi – Oang chưa luy chung chung tợ chảo ti, ủa xin khoang sấn í
 • Dịch tiếng Việt – Nhìn vào đồng cỏ xanh tươi, tôi cảm thấy sảng khoái
 • Dịch tiếng Anh – Looking at the lush green meadows, I felt nice and comfortable.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

5  +  4  =