Menu

0902 – 美丽 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《美》的笔顺动画写字动画演示

《美》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《丽》的笔顺动画写字动画演示

《丽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 美丽的人生
 • Phồn – 美麗的人生
 • Pinyin – Měilì de rénshēng
 • Bồi – Mẩy li tơ rấn sâng
 • Dịch tiếng Việt – Cuộc sống tươi đẹp
 • Dịch tiếng Anh – beautiful life

Ví dụ 2:

 • Giản – 美丽而聪明
 • Phồn – 美麗而聰明
 • Pinyin – Měilì ér cōngmíng
 • Bồi – Mấy li ứa chung mính
 • Dịch tiếng Việt – Xinh đẹp và thông minh
 • Dịch tiếng Anh – beautiful and clever


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

65  +    =  75