Menu

0875 – 老虎 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《老》的笔顺动画写字动画演示

《老》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《虎》的笔顺动画写字动画演示

《虎》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 快来看老虎!
 • Phồn – 快來看老虎!
 • Pinyin – Kuài lái kàn lǎohǔ!
 • Bồi – Khoai lái khan láo hủ
 • Dịch tiếng Việt – Hãy đến đó và nhìn con hổ!
 • Dịch tiếng Anh – Roll up and see the tiger.

Ví dụ 2:

 • Giản – 那老虎舒舒服服地伸了个懒腰
 • Phồn – 那老虎舒舒服服地伸了個懶腰
 • Pinyin – Nà lǎohǔ shūshūfūfū de shēnle gè lǎnyāo
 • Bồi – Na lá hủ su su phu phu tơ sân lơ cừa lản dao
 • Dịch tiếng Việt – Con hổ duỗi ra một cách thoải mái.
 • Dịch tiếng Anh – The tiger uncurled sensuously.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 老


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 虎


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

34  +    =  42