Menu

0858 – 肯定 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《肯》的笔顺动画写字动画演示
《肯》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《定》的笔顺动画写字动画演示
《定》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他肯定有罪
 • Phồn – 他肯定有罪
 • Pinyin – Tā kěndìng yǒuzuì
 • Bồi – Tha khẩn tình dẩu chuây
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta chắc chắn có tội
 • Dịch tiếng Anh – he’s got to be guilty

Ví dụ 2:

 • Giản – 他肯定在那儿
 • Phồn – 他肯定在那兒
 • Pinyin – Tā kěndìng zài nà’er
 • Bồi – Tha khẩn tình chài nà ơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chắc chắn phải ở đó
 • Dịch tiếng Anh – he is certain to be there


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

5  +  4  =