Menu

0477 – 胖 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他比过去胖多了
 • Phồn – 他比過去胖多了
 • Pinyin – Tā bǐ guòqù pàng duōle
 • Bồi – Tha bỉ cua chuy pang tua lợ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta béo hơn rất nhiều so với trước đây.
 • Dịch tiếng Anh – He weighs a lot more than he used to.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们将把这个可怜、饥饿的孩子养胖
 • Phồn – 我們將把這個可憐、飢餓的孩子養胖
 • Pinyin – Wǒmen jiāng bǎ zhège kělián, jī’è de háizi yǎng pàng
 • Bồi – Ủa mân cheng bả chưa cưa khửa lén, chi ơ tợ hái chự dảng pang
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi sẽ vỗ béo cho đứa trẻ đáng thương, đói khát đó.
 • Dịch tiếng Anh – We will plump out that poor starving child.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

4  +  2  =