Menu

0768 – 航班 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《航》的笔顺动画写字动画演示

《航》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《班》的笔顺动画写字动画演示

《班》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

航班

Simplified/traditional characters

航班 in English

háng bān

 • scheduled flight
 • flight number
 • plane
 • scheduled sailing
 • sailing number
 • passenger ship

HSK level

Characters

 • 航 (háng): boat; ship; craft; to navigate; to sail; to fly;
 • 班 (bān): team; class; squad; work shift; ranking; CL:個|个[ge4]; classifier for groups;

Sentence examples with 航班

 • 各位顾客,欢迎您乘坐我们的航班。
  Gèwèi gùkè, huānyíng nín chéngzuò wǒmen de hángbān.
 • 每天有超过三百个航班在这里起飞。
  Měitiān yǒu chāoguò sānbǎi gè hángbān zài zhèlǐ qǐfēi.
 • 欢迎您乘坐本次航班。
  Huānyíng nín chéngzuò běn cì hángbān.
 • 这次航班由北京飞往杭州。
  Zhè cì hángbān yóu běijīng fēi wǎng hángzhōu.


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我想航班已经起飞了
 • Phồn – 我想航班已經起飛了
 • Pinyin – Wǒ xiǎng hángbān yǐjīng qǐfēile
 • Bồi – Ủa xeng háng pan ỉ chinh chỉ phây lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nghĩ chuyến bay đã cất cánh rồi
 • Dịch tiếng Anh – I think the flight got off the ground.

Ví dụ 2:

 • Giản – 航班被延误了十一个小时
 • Phồn – 航班被延誤了十一個小時
 • Pinyin – Hángbān bèi yánwùle shíyī gè xiǎoshí
 • Bồi – Háng pan pây dán ù lơ sứ i cừa xẻo sứ
 • Dịch tiếng Việt – Chuyến bay bị hoãn 11 tiếng
 • Dịch tiếng Anh – The flight was delayed eleven hours.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

15  +    =  16