Menu

0823 – 节约 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《节》的笔顺动画写字动画演示

《节》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《约》的笔顺动画写字动画演示

《约》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 节约用某物
 • Phồn – 節約用某物
 • Pinyin – Jiéyuē yòng mǒu wù
 • Bồi – Chía duê dùng mẩu ù
 • Dịch tiếng Việt – để tiết kiệm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to economize on something

Ví dụ 2:

 • Giản – 他花钱一向很节约
 • Phồn – 他花錢一向很節約
 • Pinyin – Tā huā qián yīxiàng hěn jiéyuē
 • Bồi – Tha hua chiến i xèng hẩn chía duê
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn tiết kiệm tiền
 • Dịch tiếng Anh – He’s always been careful with his spending.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

27  +    =  36