Menu

0328 – 草 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《草》的笔顺动画写字动画演示

《草》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 风吹走了草
 • Phồn – 風吹走了草
 • Pinyin – Fēng chuī zǒule cǎo
 • Bồi – Phâng chuây chẩu lợ chảo
 • Dịch tiếng Việt – Gió thổi bay cả cỏ
 • Dịch tiếng Anh – The wind winnowed the grass.

Ví dụ 2:

 • Giản – 今天下午我草就了一篇《年度总结报告》
 • Phồn – 今天下午我草就了一篇《年度總結報告》
 • Pinyin – Jīntiān xiàwǔ wǒ cǎo jiùle yī piān “niándù zǒngjié bàogào”
 • Bồi – Chin then xa ủ úa chảo chiêu lợ i pen “nén tu chủng chía bao cao”
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã phác thảo một Báo cáo tóm tắt hàng năm vào chiều nay.
 • Dịch tiếng Anh – I drafted an Annual Summary Report this afternoon.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

71  +    =  77