Menu

0933 – 葡萄 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《葡》的笔顺动画写字动画演示
《葡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《萄》的笔顺动画写字动画演示

《萄》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 葡萄还没熟呢
 • Phồn – 葡萄還沒熟呢
 • Pinyin – Pútáo hái méi shú ne
 • Bồi – Pú tháo hái mấy sứ nơ
 • Dịch tiếng Việt – Nho chưa chín đâu
 • Dịch tiếng Anh – The grapes are still green.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我给你带来了一些葡萄
 • Phồn – 我給你帶來了一些葡萄
 • Pinyin – Wǒ gěi nǐ dài láile yīxiē pútáo
 • Bồi – Ủa cấy nỉ tài lái lơ i xia pú tháo
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã mang cho bạn một ít nho
 • Dịch tiếng Anh – I’ve brought you some grapes.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

58  +    =  59