Menu

0621 – 表格 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《表》的笔顺动画写字动画演示

《表》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《格》的笔顺动画写字动画演示

《格》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他递给我几百张表格
 • Phồn – 他遞給我幾百張表格
 • Pinyin – Tā dì gěi wǒ jǐ bǎi zhāng biǎogé
 • Bồi – Tha tì cẩy ủa chỉ pái chang peo cứa
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đưa cho tôi hàng trăm mẫu đơn
 • Dịch tiếng Anh – He handed me hundreds of forms.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他已经完全填好了这个表格
 • Phồn – 他已經完全填好了這個表格
 • Pinyin – Tā yǐjīng wánquán tián hǎole zhège biǎogé
 • Bồi – Tha ỉ chinh oán choán thiên hảo lơ chơ cưa peo cứa
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã điền đầy đủ vào mẫu
 • Dịch tiếng Anh – He had filled out the form completely.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  72  =  81