Menu

0623 – 表演 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 火热的表演
 • Phồn – 火熱的表演
 • Pinyin –  Huǒrè de biǎoyǎn
 • Bồi – Hủa rừa tơ pẻo iển
 • Dịch tiếng Việt – Trình diễn bốc lửa
 • Dịch tiếng Anh – a powerful performance

Ví dụ 2:

 • Giản – 我的表演最卖座
 • Phồn – 我的表演最賣座
 • Pinyin – Wǒ de biǎoyǎn zuì màizuò.
 • Bồi – Ủa tơ péo iển chuây mài chua
 • Dịch tiếng Việt – Chương trình của tôi là bán chạy nhất
 • Dịch tiếng Anh – My act was the biggest draw.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

85  +    =  93