Menu

0332 – 衬衫 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《衬》的笔顺动画写字动画演示

《衬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《衫》的笔顺动画写字动画演示

《衫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 衬衫褪色了
 • Phồn – 襯衫褪色了
 • Pinyin – Chènshān tuìshǎile
 • Bồi – Chân san thuây sải lợ
 • Dịch tiếng Việt – Những chiếc áo bị đổi màu.
 • Dịch tiếng Anh – The shirts discolored.

Ví dụ 2:

 • Giản – 护士让我脱掉衬衫
 • Phồn – 護士讓我脫掉襯衫
 • Pinyin – Hùshì ràng wǒ tuō diào chènshān
 • Bồi –  Hu sư rang ủa thua teo chân san
 • Dịch tiếng Việt – Cô y tá bảo tôi cởi áo
 • Dịch tiếng Anh – The nurse told me to take off my shirt


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

14  +    =  19