Menu

0316 – 被 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 被忽略过去
 • 被忽略過去
 • Bèi hūlüè guòqù
 • Bây hu luy cua chuy
 • bỏ qua
 • to pass unnoticed

Ví dụ 2:

 • 他被晒黑了
 • 他被曬黑了
 • Tā bèi shài hēile
 • Tha bây sai hêy lợ
 • Da anh ấy rám nắng.
 • He’s tanned.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

3  +  2  =