Menu

0533 – 西 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《西》的笔顺动画写字动画演示

《西》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他说话是东一句,西一句
 • Phồn – 他說話是東一句,西一句
 • Pinyin – Tā shuōhuà shì dōng yījù, xī yījù
 • Bồi – Tha sua hoa sư dung i chuy, xi i chuy
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy nói chuyện không mạch lạc
 • Dịch tiếng Anh – He talks incoherently.

Ví dụ 2:

 • Giản – 露西晚上之前一直没吃东西
 • Phồn – 露西晚上之前一直沒吃東西
 • Pinyin – Lù xī wǎnshàng zhīqián yīzhí méi chī dōngxī
 • Bồi – Lu xi oản sang chư chén i chứ mấy chư tung xi
 • Dịch tiếng Việt – Lucy không ăn gì cho đến tối
 • Dịch tiếng Anh – Lucy didn’t eat till evening.


Các chữ Hán đồng âm

 • 傒: (old) native of Jiangxi 江西[Jiang1 xi1]; to wait; servant; path;
 • 僖: cautious; merry; joyful;
 • 兮: (particle in old Chinese similar to 啊);
 • 凞: bright; splendid; glorious;
 • 吸: to breathe; to suck in; to absorb; to inhale;
 • 唏: sound of sobbing;
 • 嘻: laugh; giggle; (interjection expressing admiration, surprise etc);
 • 噏: to gossip; to babble (Cantonese);
 • 嚱: (sigh); (whistle);
 • 夕: dusk; evening; Taiwan pr. [xi4];
 • 奚: (literary) what?; where?; why?;
 • 嬉: amusement;
 • 巇: mountain-gorge; ravine;
 • 希: to hope; to admire; variant of 稀[xi1];
 • 徯: footpath; wait for;
 • 怸: obscure variant of 悉[xi1]; Achyranthes bidentata, a root used in Chinese medicine, equivalent to 牛膝[niu2 xi1];
 • 恓: troubled; vexed;
 • 息: breath; news; interest (on an investment or loan); to cease; to stop; to rest; Taiwan pr. [xi2];
 • 悉: in all cases; know;
 • 惜: to cherish; to begrudge; to pity; Taiwan pr. [xi2];
 • 扱: to collect; to receive;
 • 昔: former times; the past; Taiwan pr. [xi2];
 • 晞: dawn; to dry in the sun;
 • 晰: white; variant of 晰[xi1];
 • 曦: light of day;
 • 析: to separate; to divide; to analyze;
 • 樨: Osmanthus fragrans;
 • 欷: to sob;
 • 汐: night tides; evening ebbtide; Taiwan pr. [xi4];
 • 浠: name of a river in Hubei;
 • 淅: (onom.) sound of rain, sleet etc;
 • 渓: Japanese variant of 溪[xi1];
 • 溪: creek; rivulet;
 • 潝: to agree;
 • 烯: alkene;
 • 焟: dry;
 • 熄: to extinguish; to put out (fire); to quench; to stop burning; to go out (of fire, lamp etc); to come to an end; to wither away; to die out; Taiwan pr. [xi2];
 • 熈: 熈
 • 熙: prosperous; splendid;
 • 熹: bright; warm;
 • 燨: fire;
 • 牺: sacrifice;
 • 犀: rhinoceros; sharp;
 • 犠: Japanese variant of 犧|牺;
 • 瘜: a polypus;
 • 睎: to long for; to gaze at;
 • 矽: silicon (chemistry); Taiwan pr. [xi4];
 • 硒: selenium (chemistry);
 • 磎: mountain stream; creek;
 • 稀: rare; uncommon; watery; sparse;
 • 穸: tomb;
 • 窸: disturbing noises;
 • 粞: ground rice; thresh rice;
 • 緆: fine gunny; sackcloth;
 • 羲: same as Fuxi 伏羲[Fu2 Xi1], a mythical emperor; surname Xi;
 • 翕: to open and close (the mouth etc); friendly; compliant; Taiwan pr. [xi4];
 • 膝: knee;
 • 螅: (intestinal worm);
 • 蟋: cricket;
 • 蠵: large turtles;
 • 觿: ivory bodkin for undoing knots;
 • 豨: swine;
 • 蹊: footpath;
 • 酅: place name;
 • 醯: acyl;
 • 锡: tin (chemistry); to bestow; to confer; to grant; Taiwan pr. [xi2];
 • 闟: peacefully; quietly;
 • 鵗: pheasant;
 • 鼷: mouse;
 • 𠩺: 𠩺
 • 𡗞: 𡗞


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 西


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

22  +    =  25