Menu

0753 – 观众 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《观》的笔顺动画写字动画演示

《观》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《众》的笔顺动画写字动画演示

《众》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 表演很吸引观众
 • Phồn – 表演很吸引觀眾
 • Pinyin – Biǎoyǎn hěn xīyǐn guānzhòng
 • Bồi – Piểu dản hẩn xi ỉn quan chung
 • Dịch tiếng Việt – Chương trình đã thu hút khán giả
 • Dịch tiếng Anh – The show was packed in with observers.

Ví dụ 2:

 • Giản – 观众变得非常狂热
 • Phồn – 观众变得非常狂热
 • Pinyin – Guānzhòng biàn dé fēicháng kuángrè
 • Bồi – Quan chung piền tứa phây cháng khoáng rừa
 • Dịch tiếng Việt – Khán giả trở nên cuồng tín.
 • Dịch tiếng Anh – the audience went wild


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

17  +    =  24