Menu

0835 – 警察 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《警》的笔顺动画写字动画演示

《警》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《察》的笔顺动画写字动画演示

《察》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他被警察通缉
 • Phồn – 他被警察通緝
 • Pinyin – Tā bèi jǐngchá tōngjī
 • Bồi – Tha pây chỉnh chá chi
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta bị cảnh sát truy nã
 • Dịch tiếng Anh – he is wanted by the police

Ví dụ 2:

 • Giản – 他被警察施暴
 • Phồn – 他被警察施暴
 • Pinyin – Tā bèi jǐngchá shībào
 • Bồi – Tha pây chỉnh chá sư pào
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta bị cảnh sát tấn công
 • Dịch tiếng Anh – He was strong-armed by the policemen.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  43  =  53