Menu

0493 – 认为 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我认为是的
 • Phồn – 我認為是的
 • Pinyin – Wǒ rènwéi shì de
 • Bồi – ủa rân uấy sư tợ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cho rằng là có
 • Dịch tiếng Anh – I presume so

Ví dụ 2:

 • Giản – 我不这么认为
 • Phồn – 我不這麼認為
 • Pinyin – Wǒ bù zhème rènwéi
 • Bồi – ủa bu chưa mơ rấn uấy
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không nghĩ vậy
 • Dịch tiếng Anh – I don’t know about that


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

25  +    =  29