Menu

0797 – 记者 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《计》的笔顺动画写字动画演示

《计》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《者》的笔顺动画写字动画演示

《者》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 记者诽谤我
 • Phồn – 記者誹謗我
 • Pinyin – Jìzhě fěibàng wǒ
 • Bồi – Chì chứa phẩy pàng ủa
 • Dịch tiếng Việt -Các nhà báo đã nói xấu tôi!
 • Dịch tiếng Anh – The journalists have defamed me!

Ví dụ 2:

 • Giản – 一位声称是记者的人
 • Phồn – 一位聲稱是記者的人
 • Pinyin – Yī wèi shēngchēng shì jìzhě de rén
 • Bồi – I uây sâng châng sì chi chủa tơ rấn
 • Dịch tiếng Việt – Một người tự xưng là phóng viên
 • Dịch tiếng Anh – a man claiming to be a journalist


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.