Menu

0417 – 讲 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《讲》的笔顺动画写字动画演示

《讲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 请再讲一遍
 • Phồn – 請再講一遍
 • Pinyin – Qǐng zài jiǎng yībiàn
 • Bồi – Chỉnh chai chẻng i ban
 • Dịch tiếng Việt – xin vui lòng nói lại?
 • Dịch tiếng Anh – sorry?

Ví dụ 2:

 • Giản – 从专业上讲
 • Phồn – 从专业上讲
 • Pinyin – Cóng zhuānyè shàng jiǎng
 • Bồi – Chúng chuan dê sang chẻng
 • Dịch tiếng Việt – một cách chuyên nghiệp mà nói
 • Dịch tiếng Anh – speaking professionally


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

52  +    =  62