Menu

0659 – 词语 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《词》的笔顺动画写字动画演示

《词》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《语》的笔顺动画写字动画演示

《语》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 深奥的词语
 • Phồn – 深奧的詞語
 • Pinyin – Shēn’ào de cíyǔ
 • Bồi – Sân ào tơ chứ dủy
 • Dịch tiếng Việt – Từ bí truyền
 • Dịch tiếng Anh -big words

Ví dụ 2:

 • Giản – 日语里有训读的词语
 • Phồn – 日語裡有訓讀的詞語
 • Pinyin – Rìyǔ li yǒu xùn dú de cíyǔ
 • Bồi – Rừ dủy dẩu xuỳn tú tơ chứ dủy
 • Dịch tiếng Việt – Học từ trong tiếng Nhật
 • Dịch tiếng Anh – Some characters in Japanese are the same in Chinese, only with a different pronunciation.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

41  +    =  49