Menu

0101 – 说 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《说》的笔顺动画写字动画演示

《说》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他说啊说啊
 • 他說啊說啊
 • Tā shuō a shuō a
 • Tha sua a sua a
 • Anh ta nhai đi nhai lại
 • he talked and talked

Ví dụ 2:

 • 说真的,…
 • 說真的,…
 • Shuō zhēn de, …
 • Sua chân tợ,…
 • phiền bạn (nói thật), …
 • mind you,…


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

  +  40  =  46