Menu

0208 – 课 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《课》的笔顺动画写字动画演示

《课》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这节课多长时间?
 • 这节课多长时间?
 • Zhè jié kè duō cháng shíjiān?
 • Chưa chía khưa tua cháng sứ chen?
 • Dịch tiếng Việt – Bài học này kéo dài bao lâu?
 • Dịch tiếng Anh – how long is the lesson?

Ví dụ 2:

 • 明年你选什么课?
 • 明年你選什麼課?
 • Míngnián nǐ xuǎn shénme kè ?
 • Mính nén ní xoẻn sấn mơ khưa?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn chọn ngành học nào năm tới?
 • Dịch tiếng Anh – What are you taking next year?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

3  +  2  =