Menu

0185 -贵 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《贵》的笔顺动画写字动画演示

《贵》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 比我们预料得更贵
 • 比我們預料得更貴
 • Bǐ wǒmen yùliào dé gèng guì
 • Bồi – ủa mân duy leo tứa câng quây
 • Dịch tiếng Việt – nó có giá cao hơn chúng ta mong đợi
 • Dịch tiếng Anh – it cost more than we expected

Ví dụ 2:

 • 哎!这么贵!
 • 哎!這麼貴!
 • Āi!Zhème guì!
 • Bồi – chưa mơ quây
 • Dịch tiếng Việt – Oh! Nó rất đắt!
 • Dịch tiếng Anh – Oh! It’s so expensive!


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

2  +  2  =