Menu

0485 – 起飞 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 飞机准时起飞
 • Phồn – 飛機準時起飛
 • Pinyin – Fēijī zhǔnshí qǐfēi
 • Bồi – Phây chi chuẩn sứ chi phây
 • Dịch tiếng Việt – Máy bay cất cánh đúng giờ
 • Dịch tiếng Anh – The plane took off on time.

Ví dụ 2:

 • Giản – 直升飞机被允许起飞
 • Phồn – 直升飛機被允許起飛
 • Pinyin – Zhí shēng fēijī bèi yǔnxǔ qǐfēi
 • Bồi – Chứ sâng phây chi bây duýn xuỷ chi phây
 • Dịch tiếng Việt – Máy bay trực thăng được phép cất cánh
 • Dịch tiếng Anh – The helicopter was cleared for take-off.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  76  =  86