Menu

0644 – 超过 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《超》的笔顺动画写字动画演示

《超》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《过》的笔顺动画写字动画演示

《过》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 超过二百人来了
 • Phồn – 超過二百人來了
 • Pinyin – Chāoguò èrbǎi rén láile
 • Bồi – Chao cùa ưa pải rấn lái lơ
 • Dịch tiếng Việt – Hơn hai trăm người đã đến
 • Dịch tiếng Anh – over 200 people came
 • Giản – 超过我们的需要
 • Phồn – 超過我們的需要
 • Pinyin – Chāoguò wǒmen de xūyào
 • Bồi – Chao cùa ủa mân tơ xủy dào
 • Dịch tiếng Việt – Nhiều hơn chúng ta cần
 • Dịch tiếng Anh – it is surplus to our requirements.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

9  +  1  =