Menu

0378 – 跟 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《跟》的笔顺动画写字动画演示

《跟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 别跟我顶嘴!
 • Phồn – 別跟我頂嘴!
 • Pinyin – Bié gēn wǒ dǐngzuǐ!
 • Bồi – Bía cân ủa tính chuẩy!
 • Dịch tiếng Việt – Đừng làm phiền tôi!
 • Dịch tiếng Anh – Don’t sass me!

Ví dụ 2:

 • Giản – 跟某人过不去
 • Phồn – 跟某人過不去
 • Pinyin – Gēn mǒu rén guòbuqù
 • Bồi – Cân mẩu rấn cua bu chuy
 • Dịch tiếng Việt – gây khó chịu cho ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to be unpleasant to somebody


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

5  +  3  =