Menu

0254 – 跳舞 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《跳》的笔顺动画写字动画演示

《跳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《舞》的笔顺动画写字动画演示

《舞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 和某人跳舞
 • 和某人跳舞
 • Hé mǒu rén tiàowǔ
 • Hứa mẩu rấn theo ủ
 • Dịch tiếng Việt – nhảy với ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to dance with somebody

Ví dụ 2:

 • 他喜欢跟着音乐跳舞
 • 他喜歡跟著音樂跳舞
 • Tā xǐhuān gēnzhe yīnyuè tiàowǔ
 • Tha xỉ hoan cân chưa in duê theo ủ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thích nhảy theo nhạc.
 • Dịch tiếng Anh – He likes dancing to music.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

  +  25  =  29