Menu

0241 – 身体 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《身》的笔顺动画写字动画演示

《身》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《体》的笔顺动画写字动画演示

《体》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他伸直身体
 • 他伸直身體
 • Tā shēn zhí shēntǐ
 • Bồi – Ta sân chứ sân thỉ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy duỗi người ra
 • Dịch tiếng Anh – He uncurled himself.

Ví dụ 2:

 • 保持身体健康
 • 保持身體健康
 • Bǎochí shēntǐ jiànkāng
 • Bồi – Bảo chứ sân thỉ chen khang
 • Dịch tiếng Việt –  giữ cho cơ thể khoẻ mạnh
 • Dịch tiếng Anh – to keep in (good) trim


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

76  +    =  83