Menu

0945 – 轻 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《轻》的笔顺动画写字动画演示

《轻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 无债一身轻
 • Phồn – 無債一身輕
 • Pinyin – Wú zhài yīshēn qīng
 • Bồi – Ú chai i sân chinh
 • Dịch tiếng Việt – Hết nợ, hết nguy hiểm.
 • Dịch tiếng Anh – Out of debt, out of danger.

Ví dụ 2:

 • Giản – 玻璃易碎,务必轻拿轻放
 • Phồn – 玻璃易碎,務必輕拿輕放
 • Pinyin – Bōlí yì suì, wùbì qīng ná qīng fàng
 • Bồi – Pua lí i suây, u pì chinh ná chinh phang
 • Dịch tiếng Việt – Kính dễ vỡ.
 • Dịch tiếng Anh – The brittle glass was handled with due care.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.