Menu

0763 – 过程 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《过》的笔顺动画写字动画演示

《过》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《程》的笔顺动画写字动画演示

《程》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 恢复过程很平稳
 • Phồn – 恢復過程很平穩
 • Pinyin – Huīfù guòchéng hěn píngwěn
 • Bồi – Huây phù cùa chấng hẩn phính uẩn
 • Dịch tiếng Việt – Quá trình phục hồi đã diễn ra suôn sẻ
 • Dịch tiếng Anh – Recovery was uneventful.

Ví dụ 2:

 • Giản – 在从事某事的过程中
 • Phồn – 在從事某事的過程中
 • Pinyin – Zài cóngshì mǒu shì de guòchéng zhōng
 • Bồi – Chài chúng sừ mẩu sừ tơ cùa chấng chung
 • Dịch tiếng Việt – Trong quá trình làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be in the process of doing something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  41  =  47