Menu

0288 – 运动 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 妇女解放运动
 • 婦女解放運動
 • fùnǚ jiěfàng yùndòng
 • Phu nuỷ chỉa fang duyn tung
 • phong trào giải phóng phụ nữ
 • the women’s liberation movement

Ví dụ 2:

 • 他运动禀赋很高
 • 他運動禀賦很高
 • Tā yùndòng bǐngfù hěn gāo
 • Tha duyn tung bỉnh phu hẩn cao
 • Tài trợ thể thao của anh ấy rất cao
 • He has a real gift for sports.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

  +  24  =  34