Menu

0402 – 还 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《还》的笔顺动画写字动画演示

《还》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你欠我的钱还没还给我呢
 • Phồn – 你欠我的錢還沒還給我呢
 • Pinyin – Nǐ qiàn wǒ de qián hái méi hoán gěi wǒ ne
 • Bồi – Nỉ chen ủa tợ chén hái mấy hoán cấy ủa nơ
 • Dịch tiếng Việt – Tiền bạn nợ tôi bạn vẫn chưa trả nhé
 • Dịch tiếng Anh – You have not paid me the money you owe me.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他为什么还不发还我们的作业?
 • Phồn – 他為什麼還不發還我們的作業?
 • Pinyin – Tā wèishéme hái bù fāhuán wǒmen de zuòyè?
 • Bồi – Tha uây sấn mơ hái bu pha hoán ủa mân tợ chua dê?
 • Dịch tiếng Việt – Tại sao anh ấy vẫn chưa trả lại chúng ta bài tập về nhà nhỉ?
 • Dịch tiếng Anh – Why have not he give our homework back?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

  +  19  =  26