Menu

0287 – 远 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《远》的笔顺动画写字动画演示

《远》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 离这儿很远
 • 離這兒很遠
 • Lí zhè’er hěn yuǎn
 • Lí chưa ơ hấn doẻn
 • cách chỗ này rất xa
 • it’s a long way away

Ví dụ 2:

 • 来自更远的地方
 • 來自更遠的地方
 • Láizì gèng yuǎn de dìfāng
 • Lái chư câng doẻn tợ ti phang
 • đến từ nơi còn xa hơn
 • (from) further/ farther afield


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

  +  44  =  47