Menu

0887 – 连 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《连》的笔顺动画写字动画演示

《连》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 连看了几眼
 • Phồn – 連看了幾眼
 • Pinyin – Lián kànle jǐ yǎn
 • Bồi – Liến khan lơ chí dản
 • Dịch tiếng Việt – liếc nhìn vài lần
 • Dịch tiếng Anh – glance at several times

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们的房间连在一起
 • Phồn – 我們的房間連在一起
 • Pinyin – Wǒmen de fángjiān lián zài yīqǐ
 • Bồi – Ủa mân tơ pháng chiên liến chài i chỉ
 • Dịch tiếng Việt – Các phòng của chúng tôi đã được kết nối với nhau
 • Dịch tiếng Anh – Our rooms were side by side.


Các chữ Hán đồng âm

 • 嗹: chattering;
 • 奁: bridal trousseau;
 • 帘: hanging screen or curtain;
 • 廉: incorruptible; honest; inexpensive; to investigate (old); side wall of a traditional Chinese house (old);
 • 怜: to pity; sympathize
 • 涟: ripple; tearful;
 • 濂: name of a river in Hunan;
 • 联: to ally; to unite; to join;
 • 臁: sides of the lower part of the leg;
 • 莲: lotus;
 • 蠊: cockroach;
 • 裢: pouch hung from belt;
 • 連: even
 • 镰: scythe; sickle;
 • 鬑: hanging temple hair;
 • 鲢: Hypophthalmichthys moritrix;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

40  +    =  49