Menu

0990 – 适合 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《适》的笔顺动画写字动画演示

《适》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《合》的笔顺动画写字动画演示

《合》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 滑雪不适合我
 • Phồn – 滑雪不適合我
 • Pinyin – Huáxuě bù shìhé wǒ
 • Bồi – Hóa xuể pù sừ hứa ủa
 • Dịch tiếng Việt – Trượt tuyết không dành cho tôi
 • Dịch tiếng Anh – skiing is not for me

Ví dụ 2:

 • Giản – 这衬衣很适合你
 • Phồn – 這襯衣很適合你
 • Pinyin – Zhè chènyī hěn shìhé nǐ
 • Bồi – Chưa chân i hẩn sừ hứa nỉ
 • Dịch tiếng Việt – Chiếc áo này thật hoàn hảo cho bạn
 • Dịch tiếng Anh – This shirt fits you very well.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

51  +    =  59