Menu

0991 – 适应 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《适》的笔顺动画写字动画演示

《适》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《应》的笔顺动画写字动画演示

《应》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 使自己适应
 • Phồn – 使自己適應
 • Pinyin – Shǐ zìjǐ shìyìng
 • Bồi – Sử chư chỉ sừ dinh
 • Dịch tiếng Việt – Thích nghi với bản thân
 • Dịch tiếng Anh – to adapt o.s.

Ví dụ 2:

 • Giản – 新来者不适应热带的炎热
 • Phồn – 新來者不適應熱帶的炎熱
 • Pinyin – Xīn lái zhě bù shìyìng rèdài de yánrè
 • Bồi – Xin lái chửa pù sư dình rừa tài tơ dán rừa
 • Dịch tiếng Việt – Những người mới đến không thích nghi được sức nóng của vùng nhiệt đới.
 • Dịch tiếng Anh – New arrivals were unaccommodated to the heat of the tropics.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

53  +    =  54