Menu

0571 – 遇到 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《遇》的笔顺动画写字动画演示

《遇》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《到》的笔顺动画写字动画演示

《到》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他又遇到问题了
 • Phồn – 他又遇到問題了
 • Pinyin – Tā yòu yù dào wèntíle
 • Bồi – Tha dâu duy tao uân thí lợ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy lại gặp vấn đề
 • Dịch tiếng Anh – He ran into a problem again.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们遇到了大雷雨
 • Phồn – 他們遇到了大雷雨
 • Pinyin – Tāmen yù dàole dà léiyǔ
 • Bồi – Tha mân duy tao lợ ta lấy duỷ
 • Dịch tiếng Việt – Họ gặp một cơn giông bão
 • Dịch tiếng Anh – They got caught in the thundershower.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  38  =  42