Menu

0683 – 道歉 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《道》的笔顺动画写字动画演示

《道》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《歉》的笔顺动画写字动画演示

《歉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我为…而道歉
 • Phồn – 我為…而道歉
 • Pinyin – Wǒ wèi…ér dàoqiàn
 • Bồi – Ủa uầy … ứa tào chiền
 • Dịch tiếng Việt – Tôi xin lỗi vì
 • Dịch tiếng Anh – I apologize (for…)

Ví dụ 2:

 • Giản – 我必须向你道歉
 • Phồn – 我必須向你道歉
 • Pinyin – Wǒ bìxū xiàng nǐ dàoqiàn
 • Bồi – Ủa pì xuy xeng nỉ tào chiên
 • Dịch tiếng Việt – Tôi phải xin lỗi bạn
 • Dịch tiếng Anh – I must apologize to you.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

5  +  2  =