Menu

0070 – 那 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《那》的笔顺动画写字动画演示

《那》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 那没办法!
 • 那沒辦法!
 • Nà méibànfǎ!
 • na mấy ban phả!
 • quá tệ!
 • too bad!

Ví dụ 2:

 • 那是什么?
 • 那是什麼?
 • Nà shì shénme?
 • Na sư sấn mơ?
 • Nó là cái gì
 • what is it?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  12  =  19