Menu

0632 – 部分 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 的组成部分
 • Phồn –  的組成部分
 • Pinyin – De zǔchéng bùfèn
 • Bồi – Tơ chủ chấng pù phần
 • Dịch tiếng Việt – Một phần của
 • Dịch tiếng Anh – an integral part of.

Ví dụ 2:

 • Giản – 某物的最大一部分
 • Phồn – 某物的最大一部分
 • Pinyin – Mǒu wù de zuìdà yībùfèn
 • Bồi – Mẩu ù tơ chuây tà i pù phần
 • Dịch tiếng Việt – Phần lớn nhất của một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – the lion’s share of something.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

32  +    =  36