Menu

0057 – 里 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 屋子里没人
 • 屋子裡沒人
 • Wūzi lǐ méi rén
 • U chự lỉ mấy rấn
 • Không có ai trong phòng.
 • There’s no one in the room.

Ví dụ 2:

 • 在自家私下里
 • 在自家私下里
 • Zài zìjiā sīxià lǐ
 • chai zư cha sư xa lỉ
 • sự riêng tư của tư gia
 • in the privacy of one’s own home


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  17  =  20