Menu

0590 – 重要- Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《重》的笔顺动画写字动画演示

《重》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 对某人很重要
 • Phồn – 對某人很重要
 • Pinyin – Duì mǒu rén hěn zhòngyào
 • Bồi – Tuây mẩu rấn hẩn chung dao
 • Dịch tiếng Việt – Quan trọng với ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to mean a lot to somebody

Ví dụ 2:

 • Giản – 完全不/ 不大重要
 • Phồn – 完全不/ 不大重要
 • Pinyin – Wánquán bù/ bù dà zhòngyào
 • Bồi – Oán choén bu / bu ta chung dao
 • Dịch tiếng Việt – Hoàn toàn không / ít quan trọng
 • Dịch tiếng Anh – to be of no/ little account


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  25  =  31