Menu

0081 – 钱 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《钱》的笔顺动画写字动画演示

《钱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这多少钱?
 • 這多少錢?
 • Zhè duōshǎo qián?
 • chưa tua sảo chén?
 • Cái này bao nhiêu tiền?
 • how much does it cost?

Ví dụ 2:

 • 我没钱/ 时间 。
 • 我沒錢/ 時間
 • Wǒ méi qián/ shíjiān
 • Ủa mấy chén
 • Tôi không có thời gian / tiền bạc
 • I haven’t the time/ money


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  2  =  10