Menu

0564 – 饮料 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《饮》的笔顺动画写字动画演示
《饮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《料》的笔顺动画写字动画演示
《料》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他喝了一大口饮料
 • Phồn – 他喝了一大口飲料
 • Pinyin – Tā hēle yí dà kǒu yǐnliào.
 • Bồi – Tha hưa lợ í ta khẩu ỉn leo
 • Dịch tiếng Việt – Anh uống nước ép một hơi dài
 • Dịch tiếng Anh – He took a huge pull on his drink.

Ví dụ 2:

 • Giản – 少喝点软饮料
 • Phồn – 少喝點軟飲料
 • Pinyin – Shǎo hē diǎn ruǎnyǐnliào
 • Bồi – Sảo hưa tẻn ruán ỉn leo
 • Dịch tiếng Việt – Uống ít nước ngọt nhé
 • Dịch tiếng Anh – Go easy on the soft drinks.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  71  =  77