Menu

0642 – 长江 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《江》的笔顺动画写字动画演示

《江》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她从飞机上俯瞰长江
 • Phồn – 她從飛機上俯瞰長江
 • Pinyin – Tā cóng fēijī shàng fǔkàn chángjiāng
 • Bồi – Tha chúng phây chi sàng phủ khàn cháng cheng
 • Dịch tiếng Việt – Cô nhìn ra sông Dương Tử từ một chiếc máy bay
 • Dịch tiếng Anh – She looked down on the Yangtze from the plane.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这次长江断流工程耗资巨大
 • Phồn – 這次長江斷流工程耗資巨大
 • Pinyin – Zhè cì chángjiāng duàn liú gōngchéng hàozī jùdà
 • Bồi – Chơ chừ cháng cheng toan liếu cung chấng hào chư chùy tà
 • Dịch tiếng Việt – Dự án đóng cửa sông Dương Tử tốn rất nhiều tiền
 • Dịch tiếng Anh – A lot of money was put into the channel blocking project on the Yangtze river.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  20  =  27