Menu

0261 – 问 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《问》的笔顺动画写字动画演示
《问》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 问某人时间
 • 問某人時間
 • Wèn mǒurén shíjiān
 • Uân mẩu rấn sứ chen
 • hỏi ai đó thời gian
 • to ask somebody the time

Ví dụ 2:

 • 问他是否能来
 • 問他是否能來
 • Wèn tā shìfǒu néng lái
 • uân tha sư phẩu nấng lái
 • hỏi anh ta liệu anh ta có thể đến hay không
 • ask him if he can come


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

  +  7  =  17