Menu

0810 – 降落 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《降》的笔顺动画写字动画演示

《降》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《落》的笔顺动画写字动画演示

《落》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 得到降落许可
 • Phồn – 得到降落許可
 • Pinyin – Dédào jiàngluò xǔkě
 • Bồi – Tứa tào cheng lùa xúy khửa
 • Dịch tiếng Việt – Xin phép hạ cánh
 • Dịch tiếng Anh – to get/ be given clearance to land

Ví dụ 2:

 • Giản – 机长正在使飞机平稳降落
 • Phồn – 機長正在使飛機平穩降落
 • Pinyin – Jī zhǎng zhèngzài shǐ fēijī píngwěn jiàngluò
 • Bồi – Chi chảng chân chài sử phây chi pính uẩn cheng lùa
 • Dịch tiếng Việt – Cơ trưởng đang cho máy bay hạ cánh thuận lợi
 • Dịch tiếng Anh – The captain was trimming the airplane to make a landing.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

1  +    =  3